Håll ned storleken på annonsens tillgångar

• Optimera bilder

• Minifiera HTML, CSS och JavaScript


Minimera antalet anrop från annonsen

• Slå ihop filer till en framför flera

• Använd image sprites om lämpligt

• base64-encode:a bilder och typsnitt om lämpligt


Använd alltid HTTPS i samband med externa källor

• Automatiskt uppspelning av ljud är inte tillåten

• Annonsen ska alltid länka till ett relevant innehåll

• Annonsen får inte överskrida gällande dimensioner eller vikt


Länkar och clickTag

För att vi ska kunna mäta klick på era kampanjer krävs en s.k clickTag. Följ instruktioner från Google innan du skickar in ditt material. 


Bilder

Bilder som används i annonsen ska vara optimerade för minsta vikt. Använd alltid image-sprites om applicerbart. Du kan med fördel base64-encoda bilder. 


Video in banner

OBS! Ej att förväxla med Outstream Video i en banner ska laddas in först när det redaktionella innehållet på sajten laddat klart, med så kallad polite filladdning. Detta görs genom att lyssna på javascripteventet onload. Se mer info om polite load här:https://support.google.com/richmedia/answer/2672514 Videoelementet måste alltid ha playsinline webkit-playsinline för att inte öppnas i fullskärm. 

Exempel:

<video src="video.mp4" playsinline webkit-playsinline />

Videon får inte spela upp ljud automatiskt, eller aktiveras via mouse-over.  Videon får inte ha en ljudkanal vid initial load för annonser som ska gå i mobilen. Om användaren klickar på bannern så är det tillåtet att ladda in en ny video med en ljudkanal. Detta är viktigt på grund av att om ljudkanal finns med initialt kan andra applikationer som är igång samtidigt (som tex Spotify) få ljudet avstängt.