Nya Dagbladet

Exempelmålgrupp

Vi har en stadigt ökande läsekrets av medvetna och samhällsintresserade svenskar. Fördelningen mellan ålder, kön eller geografi skiljer sig inte nämnvärt utan speglar befolkningen i stort.

Gender distribution

Women
50%
Men
50%

Index

Source: Egen undersökning
Index
70
Index
120

Ålder

Source: Egen undersökning
16-24
30%
30
30%
40+
30%